Antynomie współczesnej architektury sakralnej

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Opisywana historia przemian w architekturze sakralnej przebiega od wyostrzania sprzeczności między wartościami modernistycznymi i tradycyjnymi, przez stan czasowej dominacji modernizmu, okres postmodernistycznej kontrrewolucji, aż do aktualnej aprobaty dla wartości irracjonalnych, która...

Spis zawartości