Centralny Okręg Przemysłowy (COP) 1936-1939. Architektura i urbanistyka

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Centralny Okręg Przemysłowy (COP) na architektoniczno-urbanistycznej mapie Polski zajmuje miejsce szczególne. By opisać tak ogromne założenie, nie wycieczka do grodna gubiąc istotnych niuansów składających się na jego powstanie, potrzeba solidnego opracowania bibliograficznego, licznych kwerend i zapewne...

Spis zawartości