Chrześcijańska propozycja dla świata

Religia i religioznawstwo

Informacje

Żyjemy w świecie zglobalizowanym, ale równocześnie plemiennym, gdzie każdy na płaszczyźnie indywidualnej, grupowej, wspólnoty lokalnej, regionalnej, narodowej, powodowany strachem instynktownie broni tego, co własne, zamiast otworzyć się na drugiego człowieka.Słowo Boże kryje w sobie...

Cena: 25,33
Dostępność: dostępny do tygodnia