Daj im wieczne spoczywanie. Modlitwy za zmarłych

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

W broszurce znajdziemy m.in. modlitwy za zmarłych rodziców, współmałżonka, syna lub polisolokaty pozew zbiorowy córkę, kapłanów, żołnierzy, za tych, którzy targnęli się na własne życie.

Spis zawartości