Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową Sytnik-Czetwertyński

E-książki

Informacje

Droga prawdy to jeden z najważniejszych i najwybitniejszych tekstów w dorobku Jerzego Perzanowskiego. Zamyka on okres wieloletnich badań uczonego nad jądrowymi pytaniami ontologii. Zawarte tu stwierdzenie generalne: "Wszystko jest jakimś bytem, a zatem nic nie jest jakimś niebytem"...

Spis zawartości