Dyskursywizowanie Białoszewskiego

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka podejmuje temat dobrze znany literaturoznawstwu #8211; temat recepcji twórczości danego pisarza #8211; ale w nowym ujęciu metodologicznym. Przenosi akcent z recepcji na dyskursywizowanie, a tym samym wykracza poza ramy literaturoznawstwa w stronę kulturoznawstwa oraz filozofii nauki....

Spis zawartości