Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

dowód osobisty kolekcjonerski

Edukacja medialna - kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym dowód osobisty kolekcjonerski wychowanie do odbioru mass mediów. Nazwa pedagogicznej specjalności akademickiej i międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej w polskim szkolnictwie,...

Cena: 12,74
Dostępność: dostępny od ręki