Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Edukacja medialna - kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym wychowanie do odbioru mass mediów. Nazwa pedagogicznej specjalności akademickiej i międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej w polskim szkolnictwie,...

Cena: 12,74
Dostępność: dostępny od ręki