Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Początkowo powiązana z normami etycznymi, po serii bankructw znanych firm społeczna odpowiedzialność jest widziana w gospodarce globalnej http://www.aromaromauk.co.uk/ jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania, warunkujących stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.Zagadnienia te, do niedawna uważane w...

Spis zawartości