Fundacja T.6

Science fiction

Informacje

Po procesie Seldona i wydaleniu Encyklopedystów z Trantora ostoją ludzkiej wiedzy jest Fundacja. Na peryferiach, podobnie, jak w ecdl rozpadającym się imperium, wrze. Dla osamotnionego, pozbawionego bogactw naturalnych Terminusa, siedziby Fundacji, ratunkiem okazują się ludzka mądrość,...

Spis zawartości