Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka stanowi próbę pogłębienia zrozumienia zjawiska desygnacji gatunkowej #8211; poprzez uwzględnienie modelu pojęciowego #8211; w ramach szeroko pojętego nurtu językoznawstwa kognitywnego. Do opisu zjawiska desygnacji gatunkowej autor posłużył się bogatym materiałem z języka...

Spis zawartości