Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Historia reform skarbowych w Polsce, której nie należy identyfikować z historią samej skarbowości, wiąże się z natury rzeczy z dziejami reform wewnętrznych Rzeczypospolitej. Łączność ta zupełnie jest zrozumiałą i konieczną, bo przecież rola skarbu zawiera się bez reszty w...

Spis zawartości