Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8

E-książki

Informacje

Tom VIII omawia zasadę jawności w postępowaniu sądowym. Prezentowane są w nim poglądy wyrażone w referatach wygłoszonych na dwóch konferencjach. W szczególności analizowane są zagadnienia dotyczące jawności w prawie cywilnym, i czy jawność może być ograniczona przepisami prawa...

Spis zawartości