Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz

E-książki

Informacje

Publikacja stanowi komentarz do przepisów drugiej i trzeciej części kodeksu postępowania cywilnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany wprowadzone obszerną nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych...

Spis zawartości