Komunikacja wychowawcza

Poradniki

Informacje

Obecnie obserwujemy wyraźny kryzys wychowawców i wychowania. Rodzice i nauczyciele doświadczają coraz większych niepowodzeń.Trudno chronić nastolatków przed uzależnieniami, demoralizacją i przestępczością.Niniejsza publikacja podejmuje trudne i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest...

Spis zawartości