Konstytucja wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego (Wyd. 17)

Prawo

Informacje

Zbiór aktów prawnych będący kontynuacją poprzedniego wydania został zaktualizowany, wprowadzone zostały do niego zmiany, które w tym naprawa pralek kraków podgórze czasie dokonały się w polskim prawie konstytucyjnym. Opracowanie zawiera trzydzieści pięć podstawowych dokumentów prawnych regulujących obowiązujący...

Spis zawartości