Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855 - 1915

E-książki

Informacje

Wykaz skrótów / 7Wstęp / 9 Rozdział 1. Sytuacja kościołów chrześcijańskich w Królestwie Polskim w latach 1855-1915 / 23Organizacja meble sklepowe i liczebność poszczególnych kościołów / 23Polityka władz wobec kościołów / 27Różnice doktrynalne i potencjał intelektualny / 35 Rozdział 2....

Spis zawartości