Losy sióstr zakonnych w PRL 1954-1956

Religia i religioznawstwo

Informacje

Były czasy, kiedy słysząc wczesnym rankiem dźwięk dzwonka u drzwi wejściowych przypuszczać można było, że to mleczarz. Podczas panowania systemu totalitarnego przypuszczenie takie było zwykle błędne. Jeżeli przed świtem ktoś dzwonił do drzwi, to nie był to mleczarz, lecz...

Cena: 10,05
Dostępność: dostępny od ręki