Modele sprawiedliwości tranzycyjnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki rozliczeń z przeszłością, w przebiegu których młode demokracje mierzą się dziedzictwem naruszeń http://hoteldebowagora.pl/ praw człowieka dokonanych przed momentem fundamentalnej zmiany ustrojowej z polecenia bądź za przyzwoleniem poprzedniego ustroju. Wśród...

Spis zawartości