Monastycyzm XV-XVIII w.

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W tomie dotyczącym monastycyzmu w I Rzeczypospolitej przedmiot badań stanowią teksty reprezentujące rozmaite gatunki literackie, oba języki wycieczki do japonii (łacinę i polszczyznę), różne środowiska monastyczne. Zostały dobrane tak, by książka miała charakter interdyscyplinarny. Na tom składają...

Spis zawartości