Neuropsychiatria

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Znakomity podręcznik neuropsychiatrii przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie psychiatrii i neurologii. Zawarto w https://www.directpl.com/ nim informacje dotyczące m.in. badania, obrazowania klinicznego i funkcjonalnego, psychofarmakoterapii, rehabilitacji, a także neuropsychiatrycznych aspektów...

Spis zawartości