Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu

Zdrowie i uroda

Informacje

Recenzowana książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym (...). Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcone współuzależnieniu i DDA. Rozważania...

Cena: 32,80
Dostępność: dostępny od ręki