Turystyka w Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce przedstawione zostały cele i zadania narodowych organizacji turystyki, jako nowoczesnego instrumentu polityki państwa, ich struktura wewnętrzna i źródła finansowania. Omówiony został również ich zakres działalności, w tym funkcje: analityczna i badawcza, promocyjna i...

Spis zawartości