Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prawo bilansowe pozwala przedsiębiorstwom na ujmowanie zabezpieczających instrumentów pochodnychwedług różnych zasad, przy czym ich wybór leży w gestii kierownika jednostki gospodarczej. W konsekwencji efekty działań zabezpieczających mogą być prezentowane w sprawozdaniach finansowych...

Cena: 40,50
Dostępność: dostępny od ręki