Zarys wiedzy o turystyce

zPozostale

Informacje

naprawa pomp wtryskowych

Książka zawiera podstawowe informacje o turystyce definicje, klasyfikacje, uwarunkowania rozwoju, funkcje turystyki, organizację turystyki, ruch turystyczny w naprawa pomp wtryskowych Polsce i na świecie. Wydanie II zostało poszerzone i zaktualizowane.\"...publikacja ta zasługuje na uwagę, ponieważ stanowi dobre...

Cena: 20,40
Dostępność: dostępny do tygodnia