Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Instytucje mają znaczenie - zasadnicze dla procesu politycznego i w dużym stopniu - dla jego efektu. Warunkują działania polityczne, kształtują stanowiska innych uczestników, wpływają na podjęte decyzje. To proste credo instytucjonalizmu stało się punktem wyjścia dla rozważań...

Cena: 45,56
Dostępność: dostępny od ręki