Zielony / verde Poezja latynoamerykańska I połowa XX wieku antologia

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Oddajemy do Państwa rąk I tom poezji latynoamerykańskiej XX wielu.Wiek XX był okresem szczególnym dla literatury światowej. Epoka #8222;-izmów#8221; pozwoliła patrzeć nam na świat innymi oczami, docenić to, co minione i pokładać nadzieję w tym, co nowe i będące w nieustanej...

Spis zawartości