Konstytucja V Republiki Francuskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja ta, poza tekstem Konstytucji z 4 października 1958 roku zawiera również Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku oraz Wstęp do Konstytucji z 27 października 1946 roku. W świetle orzecznictwa francuskiej Rady Konstytucyjnej wszystkie te dokumenty stanowią części...

Cena: 6,20
Dostępność: dostępny do tygodnia