Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Prawo

Informacje

królowa disco polo

Przedłożona rozprawa ma charakter monograficzny i stanowi kompleksowe i wyczerpujące omówienie niezwykle ważnej i aktualnej z punktu widzenia królowa disco polo współczesnej filozofii prawa tematyki ochrony praw człowieka w tym zagadnień związanych z procesami, które wprost zmierzają do gwarantowania...

Cena: 43,95
Dostępność: dostępny od ręki