Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze 2014 r.W...

Cena: 185,54
Dostępność: dostępny od ręki