Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim

Geografia

Informacje

W pracy podjęto problematykę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, w kontekście potencjalnych negatywnych konsekwencji dla ludzi, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Badaniu podlegały tereny...

Cena: 36,31
Dostępność: dostępny od ręki